Programowanie Photona w kl. 7

Uczniowie klas 7 programowali roboty.
Wykorzystali do tego program Photon Coding. 

K. Wasilewski