EMPATIA WOKÓŁ NAS
To kolejna misja Międzynarodowego Projektu EMP@TYCZNA KLASA. Tym razem uczniowie stworzyli "empatyczne obrazy" z samych siebie. Przedstawili na nich zachowania, które świadczą o tym, że są wrażliwi na drugiego człowieka i jego potrzeby. Zobrazowano pomoc koleżeńską przy nauce, pocieszenie w trudnych momentach, wyciągnięcie dłoni w potrzebie, podzielenie się śniadaniem, zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu i obronę słabszych. Uczniowie poważnie podeszli do zadania, wspaniale odegrali swoje role i zapozowali do zdjęć.
 
 
 
   
 
Malwina Stachowska