AKCJA NARODOWE CZYTANIE
„NAD NIEMNEM” ELIZY ORZESZKOWEJ

Do Akcji Narodowego Czytania 2023 włączyła się klasa IVb (8 września) . Uczniowie czytali fragmenty tegorocznej lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przebrali się też w stroje z epoki (II połowa XIX wieku). Społeczna Akcja Narodowego Czytania odbywa się już po raz jedenasty.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej to powieść realistyczna, czyli będąca odzwierciedleniem rzeczywistości.
Opowiada o dwóch rodach żyjących w drugiej połowie XIX wieku: Korczyńskich i Bohatyrowiczach, które początkowo żyły ze sobą w przyjaźni, walcząc przeciwko zaborcom w powstaniu styczniowym.
Jednak po upadku tego zrywu narodowowyzwoleńczego odsunęły się od siebie, a nawet popadły w konflikt. Jedynie mogiła, gdzie spoczęły ciała 40 powstańców, połączyła na zawsze przedstawicieli obecnie zwaśnionych rodzin. Nikt jednak o niej nie pamięta poza Janem i Anzelmem.
Dopiero miłość Jana Bohatyrowicza i Justyny Orzelskiej (z domu Korczyńskich) doprowadza do zgody skłócone rody.
Powieść Elizy Orzeszkowej jest m.in. refleksją na temat kondycji polskiego społeczeństwa. Jak postępować po upadku powstań? Jak walczyć z zaborcą? Odpowiedź jest prosta: nie kłócić się, połączyć siły i pracować na ziemi, w którą wsiąknęła krew przodków.
Walka się bowiem nie kończy, tylko zmienia.

 
   

M. Żmijewska