SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
,,Zaprojektuj własną okładkę lektury szkolnej”
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym sam zaprojektujesz okładkę do lektury szkolnej!
1) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
2) Cele konkursu:
1. Rozwijanie pasji i uzdolnień.
2. Zachęcenie uczniów do czytania lektur szkolnych.
3. Rozwijanie wyobraźni I kreatywności.
3) Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach:
- kategoria I (klasy I- III),
- kategoria II (klasy IV-VI).
4) Forma pracy
• format pracy – a4
• proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, akwarelowa, temperowa, ołówek, pisak, wyklejanka.
• projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną
nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
5) Termin dostarczania prac:
Podpisane prace klas I-III należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, prace konkursowe klas IV-VI
do p. Malwiny Stachowskiej sala nr 204, w terminie do dnia 27.10.2023r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2023r.
Rozdanie nagród odbędzie się 31.10.2023r
na pierwszej godzinie lekcyjnej w szkolnej bibliotece.
Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy!
 
Barbara Balik,
Katarzyna Matłosz,
Malwina Stachowska
Daria Zdobylak.