Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: 

 Jak najlepszych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych,

pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy,

zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Personel i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubinie

Lubin, 14 października 2020