Moja wyobraźnia

W świetlicy 103 w czwartek 28 listopada
odbyły się zajęcia plastyczne. 

 Emilia Michalska