Nowe plany lekcji

Obowiązujące od poniedziałku 3 stycznia 2022 r.
zmienione plany lekcji  dla

...

Nowy Kościół - wycieczka

W ramach projektu unijnego „Polubić szkołę? Czemu nie!” Klasa 5a i 4b wybrały

...

Nowy plan lekcji

 

Plany lekcji obowiązujące 
dla poszczególnych klas
od 2 stycznia 2023 r.

O wykładzie profesora Miodka

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli dzisiaj

...
ODWAGA
Uczniowie klasy 6b realizowali dziś dodatkowy moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Emocja".
...