Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania
dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Zarządzenie nr 2/2021 >>>

załącznik nr 1 >>>

załącznik nr 2 >>>

załącznik nr 3 >>>