Kandydaci do samorządu uczniowskiego

Dziś t.j. 15 września b.r.
mija termin zgłaszanie kandydatów
do samorządu uczniowskiego do opiekunów:

- p. Agnieszki Marciniak

- p. Agnieszki Kulby

- p. Joanny Górnickiej