Zajęcia z funkcjonariuszami policji.

W dniach 6 i 8 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia dla wszystkich klas 4-8 z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w ramach Międzynarodowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy i budowanie właściwych postaw, uświadomienie dzieciom jak reagować na przemoc. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu funkcjonariuszy. Odbyły się również zajęcia z wychowawcami, na których poruszono temat przemocy fizycznej i psychicznej. W całej szkole na drzwiach naszych klas pojawiły się plakaty i znak STOP PRZEMOCY, a na korytarzu drugiego piętra możemy poczytać o tym częstym zjawisku, zapoznać się ze statystykami i zobaczyć, jak radzić sobie z przemocą. Uczniowie klasy 8b i 7b wykonali własne plakaty, które zdobią klasę 204.

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni,
reagujmy, nie pozwólmy,
by komukolwiek działa się krzywda.
 
Malwina Stachowska,
Edyta Sznabel.