Sposoby oszczędzania energii elektrycznej

      W ramach projektu „W przyjaźni z przyrodą” uczniowie klas ósmych na lekcjach fizyki omawiali zasady bezpiecznego użytkowania  urządzeń elektrycznych. Obliczali również energię elektryczną zużywaną przez wykorzystywane w gospodarstwie domowym sprzęty. Podsumowaniem akcji były wykonane przez nich  plakaty zachęcające do do podejmowania konkretnych działań mających na celu oszczędzanie energii. 

   Przekazane na plakatach informacje przypominają o konieczności efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, przedstawiają sposoby oszczędzania energii elektrycznej, zachęcają do dbania o środowisko, w którym żyjemy.

   

Jadwiga Skrzypicka – Boboń
Barbara Mikus