Zapraszamy
na dzień otwarty
do naszej szkoły. 

7 marca 2024 r.
godzina 16:30