WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ TERTEL,
ARCHITEKTEM, KREWNĄ „INKI”.

Danuta Siedzikówna, zwana, „Inką” była

...

Wywiad z Panią Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
– Elżbietą Giżewską

-

...

Wywiad z Panią Elżbietą Sagan
- nauczycielką wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 3
z

...

Wywiad z Panią Jolantą Brzezicką
- nauczycielką geografii
w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami

...

Wywiad z wicedyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Lubinie
- Panią Barbarą

...