XXI Wrocławski Maraton Matematyczny

Dnia 9 września odbyły się szkolne eliminacje XXI Wrocławskiego Maratonu Matematycznego. Uczestnicy są podzielni na pięć kategorii wiekowych: młodzicy, juniorzy, szkoły średnie, dorośli amatorzy, dorośli profesjonaliści. Dwudziestu uczniów naszej szkoły wzięło udział w eliminacjach szkolnych maratonu. W ciągu 45 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności rozwiązywali test (jednokrotnego wyboru i krótkiej odpowiedzi).

Po otrzymaniu ze szkół wyników eliminacji ustalony został próg kwalifikacji do finału i ogłoszono listę finalistów. Naszą szkołę  w kategorii młodzicy reprezentował Arkadiusz D.- uczeń klasy 5a. Finał odbył się 16 września w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Arek przeszedł trzy rundy finału.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!! 

Justyna Dobek-Golonka
Alicja Dobrzańska
Grażyna Sitarczyk
Aneta Żywokarta