Układ słoneczny
w wykonaniu klasy 3b

Emilia Michalska