Harmonogram zebrań z Rodzicami

13 września 2022

Zebranie ogólne

22 listopada 2022

Zebranie ogólne

13 grudnia 2022

Rozmowy indywidualne

24 stycznia 2023

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

18 kwietnia 2023

Zebranie ogólne

15 maja 2023

Rozmowy indywidualne